Det skal velges 1 delegat med vara for hvert 50 talls andelseiere. Det velges ca 100 delegater med vara. Medlemmer som bor i tilslutta borettslag velger sine delegater på borettslagets generalforsamling.

Frist for innsending av saker til behandling på generalforsamlingen er 1. april.

Styret i MOBO

Styret i MOBO har i 2018 bestått av styreleder Leif Sverre Hoel og styremedlemmene Sidsel Pauline Rykhus, Terje Aunan, Paul Steinar Valle, Svein Ivar Byttingsvik, Marit Moe Rasmussen og Kristin Hammarbäch. Varamedlemmer til styret har vært Arnfinn Olsen, Geir Hammerø, Judith Merete Tangen, Brit Sognli og Merete Nerland Stavik.

På valg i 2018

Disse er på valg i 2018:

Styremedlemmene Sidsel Pauline Rykhus, Terje Aunan og Paul Steinar Valle, 1. varamedlem  Geir Hammerø og 4. vara Judith Merete Tangen.

Valgkomiteen i MOBO

Valgkomiteens medlemmer er Kjell Danielsen, Trude Sjømæling Ræstad og Marit Moe Rasmussen.

Har du forslag til kandidater til styre og valkomite i MOBO, ta kontakt med en av valgkomiteens medlemmer, eller valgkomiteens sekretær Evy Strømme.