Her finner du informasjon fra NBBL om avholdelse av slike arrangementer i lys av koronaviruset. 

Er du i tvil om generalforsamling i borettslaget eller årsmøte i sameiet ditt blir avholdt som planlagt, ta kontakt med styreleder, som vil vurdere dette fortløpende i samråd med MOBO.

Følg også med på informasjon fra helsemyndighetene.