Dørene er stengt, og vi begrenser fysiske møter så mye som mulig.

Vi oppfordrer til bruk av telefon og mail ved henvendelse hit.

Mailadresse og telefonnummer til alle Mobo og Garanti ansatte finner du under  OM MOBO  https://www.mobo.no/om-mobo/om-oss/ansatte/

Kontaktinfo til Mobo Eiendomsservice: 904 12775  vaktmester@mobo.no 

MOBO fellesmail:  mobo@mobo.no  telefon resepsjon: 97102813