Møre og Romsdal Boligbyggelag (MOBO) er et samvirkeforetak som driver med boligbygging, teknisk og økonomisk boligforvaltning, vaktmestertjenester, medlemstjenester, og eiendomsmegling. Vi har i underkant av 9000 medlemmer (eiere) og forvalter i dag om lag 130 boligselskap og stiftelser med en boligmasse på i underkant av 4000 boenheter. Vi er medlem av NBBL og en del av det norske boligsamvirket.

MOBO er en sentral samfunnsaktør, og sammen skal vi skape verdier for medlemmene våre og samfunnet rundt oss. Bolig er viktig for folk. Vi har nå behov for å styrke laget vårt og søker etter en forretningsorientert leder til teknisk avdeling. Vår tekniske avdeling bistår boligselskap innenfor vedlikehold, oppgradering, rehabilitering, forsikring, hms, og annen rådgivning som de har behov for i en stadig travlere og mer kompleks hverdag. De fleste boligene er allerede bygd, så smart vedlikehold, rehabilitering og oppgradering blir avgjørende for å nå klimamålene fremover. I tillegg skal vi bygge nye, fremtidsrettede og smarte boliger for medlemmene våre.

Som leder for vår tekniske avdeling får du overordnet ansvar for å lede teamet. Du er en sterk pådriver for utvikling og igangsetting av produkter og tjenester for boligselskapene våre. I tillegg vil du få en sentral rolle i utvikling av nye boligprosjekter. Samarbeid og tett kommunikasjon med boligselskapene og samarbeidspartnerne våre er avgjørende for å lykkes. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og inngår i selskapets ledergruppe.

Vi ser etter deg som er tillitsfull og med et sterkt ønske om utvikling, vekst og resultater. Du har høyere relevant utdanning, god økonomisk forståelse og erfaring fra bygg- og eiendomsbransjen. Ditt smittende engasjement og interesse for smarte og bærekraftige løsninger blir viktig for utvikling av gode boliger fremover. Allsidig og helhetstenkende er begreper som beskriver personligheten din. Vi forutsetter at du har solide kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.

Vi kan garantere spennende og varierte arbeidsdager, og gode utviklingsmuligheter sammen med oss i MOBO, andre boligbyggelag og det norske boligsamvirket. Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger. Kontorsted: Molde.

Ta kontakt med Adm. Dir. Ole Jakob Valla Strandhagen, telefon 990 26 077, for nærmere opplysninger om stillingen. Skriftlig søknad med CV sendes innen 1.2.2023 til ole@mobo.no  Søknader og henvendelser vil være konfidensielle.