Fra onsdag 15 desember stenger vi dørene for besøkende og begrenser fysiske møter så mye som mulig.
Vi oppfordrer til bruk av telefon og mail ved henvendelse hit.
Mailadresse og telefonnummer til alle Mobo og Garanti ansatte finner du under OM MOBO https://www.mobo.no/om-mobo/om-oss/ansatte/
 
Kontaktinfo:
MOBO fellesmail: mobo@mobo.no telefon resepsjon: 97102813
Mobo Eiendomsservice: 904 12775 vaktmester@mobo.no