Loven trer i kraft 1. januar 2022

For deg som skal selge bolig innebærer dette i korte trekk:

  • Adgangen til å selge «som den er» fjernes i forbrukerkjøp. Som selger kan du ikke lengre fraskrive deg ansvar for skjulte feil og mangler, og opplysningsplikten rundt boligens tilstand skjerpes dermed. Etter de nye reglene er det selger som har risikoen for at tilstanden på boligen samsvarer med hva kjøper kan forvente i henhold til avtalen.
  • Det stilles nye krav til tilstandsrapportene som er utarbeidet av takstmenn. Rapportene klargjør tilstanden på boligen utover det du som selger selv har forutsetning for å vite, og dermed reduseres sannsynligheten for at det etter salget oppdages skader eller feil som selger blir ansvarlig for. Selger er beskyttet mot ansvar for det som er tydelig opplyst.
  • Dersom det foreligger en kjøpsrettslig mangel kan kjøper kreve kompensasjon for utbedringskostnader utover kr 10 000,-.

Garanti Eiendomsmegling er MOBOs eiendomsmegler og spesialister på borettslagsleiligheter. 

Garanti er samlokalisert med MOBO i Strandgata 5, 6415 Molde