Wilkens ledet MOBO gjennom;

- dereguleringen av boligmarkedet på begynnelsen av 1980-tallet.

- boligkrakket i siste halvdel av 80-tallet, der store boligbyggelag som OBOS og TOBB i Trondheim måtte få statlige tilskutt for å overleve. 

-  omstilling og utvikling av forvaltning, salgs- og serviceapparater etter byggeboom på 1970-tallet.

Wilkens var en samfunnsbygger, og som leder i MOBO så han samvirkemodellen sin styrke mellom det offentlige og private, og  var en pådriver for nytenking.

Det ble etablert og bygd ungdomsboliger  i Molde og nabokommunene, og det ble satset på eldreboliger.

MOBO etablerte Mobarn i 1987. Wilkens sitt pågangsmot og stå-på-vilje var avgjørende for at vi fikk det til , og ikke ga opp etter de første driftsårene med mye motgang og store økonomiske utfordringer. 

Han var initiativtaker og pådriver i forbindelse med fellesinnkjøp av strøm i borettslag, som ga rimeligere strømkostnader i borettslagene i hele landet, helt til myndighetene satte en stopper for det for noen få år tilbake.

Wilkens var også leder i boligsamvirkets likestillingsutvalg.

Wilhelm var en kunnskapsrik person, med engasjement og integritet. Hvil i fred!