Valgkomiteen ønsker innspill til kandidater

Det er vår og det blir generalforsamling og valg i MOBO i år også. Datoen er ikke endelig bestemt, men den 29. juni kan være en mulighet. Hvis Coronatiltakene gjør at det ikke kan gjennomføres før etter sommeren, har regjeringen foreslått en utvidet frist til å gjennomføre generalforsamlingen til 31. oktober.

En av generalforsamlingens viktigste oppgaver er velge styre.

Styret i MOBO har i 2019 bestått av styreleder Leif Sverre Hoel og styremedlemmene Sidsel Pauline Rykhus, Terje Aunan, Paul Steinar Valle, Svein Ivar Byttingsvik (ansattrepresentant), Marit Moe Rasmussen (nestleder) og Kristin Hammarbäch.

Varamedlemmer til styret har vært Geir Hammerø (fast møtende), Brit Sognli, Arnfinn Olsen, Merete Nerland Stavik (ansattrepresentant) og Judith Merete Tangen.

På valg i 2019

Leif Sverre Hoel, styreleder, Marit Moe Rasmussen, nestleder, Kristin Hammarbäch, styremedlem, Brit Sognli, 2. vara, Arnfinn Olsen, 3. vara. I tillegg er valgkomiteen på valg hvert år.

Meld inn forslag

Forlag til styremedlemmer kan meldes til valgkomiteens medlemmer eller valgkomiteens sekretær Evy Strømme (tlf 911 25 859).

Valgkomiteen består av Kjell Inge Ugelvik (tlf 926 66 940), Astrid Krane (924 42 899) og Terje Aunan (915 10 512).