Det skal det velges utsendinger for medlemmer/andelseiere i MOBO som for tiden ikke har sitt MOBO-medlemskap knyttet til en andel i et tilsluttet borettslag. Det skal velges ca 100 utsendinger med like mange varautsendinger til MOBOs generalforsamling. Tidspunkt for generalforsamlingen er ikke besluttet.

Rett til å møte på valgmøtet har alle medlemmer/andelseiere som nevnt ovenfor.

Møtet avholdes den 19. mai kl 15.00

På grunn av restriksjoner på fysiske møter, kan møtet bli avholdt digitalt. De som ønsker å delta på møtet, må derfor melde seg på ved å sende en e-post til evy.stromme@mobo.no eller til tlf 911 25 859 innen 18. mai.