MOBO har ca 8750 medlemmer/andelseiere

Av disse er det ca 5 700 medlemmer som ikke er eier av en borettslagsleilighet. De har rett til å velge sine representanter til MOBOs generalforsamling,

På valgmøte skal det velges 120 representanter som kan stille på generalforsamlingen i MOBO tirsdag 13. juni på Scandic Seilet.

De som leier en utleiebolig gjennom MOBO og de som er medeiere i borettslagsleilighet, har også rett til å delta på valgmøtet, og bli valgt som delegat til MOBOs generalforsamling.

Her kan du melde deg på valgmøte tirsdag 25. april kl 16

De som eier leilighet i borettslag, velger sine utsendinger på borettslaget sin generalforsamling.

Du kan lese mer om hvordan medlemsdemokratiet fungerer.