Som medlem i MOBO kan du benytte deg av forkjøpsrett når du skal kjøpe bolig i tilknyttede borettslag.

Det vil si at du har rett til å kjøpe leilighet til pris og betingelser selgeren har avtalt, uten at du trenger å være med i budrunden. Du melder din interesse for boligen innen annonsert frist. Når boligen er solgt vil du få tilbud om å bruke forkjøpsrett, dersom ingen andre med lengre ansiennitet også har meldt seg innen meldefristen. Jo lenger du har vært medlem, jo lengre fram i køen kommer du.

 

Forkjøpsrett kan avklares på to måter:

Forhåndsavklaring

Ved forhåndsavklaring utlyses boligen før den blir solgt. Du kan da melde interesse for boligen uten forpliktelser. Etter at bud er akseptert må du ta stilling til om du skal benytte forkjøpsretten.

Fastprisavklaring

Ved fastprisavklaring kunngjøres forkjøpsretten etter at leiligheten er solgt.  Da er din melding om forkjøpsrett bindende og du plikter å kjøpe boligen dersom ingen med bedre ansiennitet også har meldt seg innen meldefristen.

Boliger på forkjøpsrett

Her finner du alle leiligheter som du kan melde forkjøpsrett på akkurat nå.

Det betyr at du som medlem kan melde din interesse for boliger utlyst for salg, og velge å tre inn i den aksepterte avtalen.

Se alle boliger på forkjøpsrett

Felles forkjøpsrett

Som MOBO-medlem har du mange boliger å velge blant.

Flere boligbyggelag tilbyr felles kjøpsrett. Dette betyr at du med medlemskap i ett av boligbyggelagene på listen under kan bruke din opparbeidede ansiennitet også til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som omfattes av ordningen.