Leilighetene

Vi har 2- og 3-roms leiligheter, med varierende standard og størrelse. Leilighetene er umøblerte og uten hvitevarer.

Det er varierende TV/nett-tilbud. I noen leiligheter er Kabel-TV/internett inkludert i husleien, i andre leiligheter ikke inkludert.

Husleien indeksreguleres vanligvis ved hvert nyttårsskifte.

Leietaker bestiller og betaler privat strømabonnement direkte hos strømleverandør.  

Det er ikke lov å ha dyr i våre utleieboliger.

Søknaden

Søknadsskjema finner du her. Du kan fylle ut en felles søknad hvis du er interessert i flere områder.

Det er viktig at søknadsskjemaet du sender oss er nøyaktig utfylt. Du vil få en kvitteringstekst på skjermen. Utover dette sender vi ingen bekreftelse på at vi har mottatt søknaden.

Ønsker du å søke om trygdebolig må du henvende deg til den kommunen du søker i. Kommunene håndterer søkere og tildeling, Mobo står for drift og vedlikehold.

Visning

Vi tar kontakt når vi har leilighet og tilby deg. Du får tilbud om visning før du må ta stilling til om du vil ta imot tilbudet. 

 

Hvor lenge må jeg vente?

Ventetiden er blant annet avhengig av ansienniteten din i MOBO, hvilken leilighetstype du søker på, antall ledige leiligheter, og av antallet søkere. Det er ofte flere søkere enn leiligheter, så vi klarer ikke å skaffe leilighet til alle søkere.

Depositum og omkostninger

Det er viktig at du har forberedt deg på innbetaling av depositum når du søker om utleiebolig. Depositumet tilsvarer tre ganger månedsleien. Før innflytting skal det opprettes en sperret depositumskonto på ditt navn i DNB der innskuddet blir stående til du flytter fra leiligheten. Rentene tilfaller deg. 

Det tilkommer en omkostning på kr 625,- i forbindelse med tildeling av leilighet.

Leietid

Vi inngår leieavtaler for fem år av gangen. I leietiden er det en oppsigelsestid på to eller tre måneder. I trygdeboliger inngås leieavtaler uten sluttdato.

Medlemskap og ansiennitet i MOBO

For å kunne leie en av våre utleieboliger må du være MOBO-medlem og du må selv bo i leiligheten.

Dersom du ikke er medlem, men ønsker å melde deg inn kan du enkelt gjøre det her

Ansienniteten, altså hvor lenge du har vært medlem i MOBO, kan være avgjørende ved tildeling av våre utleieboliger.

Drift og vedlikehold

Alle våre bygninger er tilknyttet vaktmestertjenester, enten via MOBO Eiendomsservice AS eller annen innleie. Vi ønsker å ha god standard på våre eiendommer, og vi arbeider kontinuerlig med å vedlikeholde bygningene både utvendig og innvendig.

Innhenting av opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å innhente opplysninger om inntekt og eventuelle betalingsanmerkninger i kredittinformasjonsselskap til deg som søker. I tillegg kan vi sjekke referanser, fra f.eks tidligere utleier eller en arbeidsgiver.