Mobo Eiendomsservice AS


Mobo Eiendomsservice AS yter vaktmester-, renholds og vedlikeholdstjenester til boligselskap og privatpersoner.

Hva kan vi hjelpe deg med?

 

Tjenester til bygg og eiendom:

 • Renhold av fellesareal
 • Skifting av lysrør / lyspærer i fellesarealer og i utelys
 • Kontroll av brannslukningsutstyr
 • Søppelhåndtering
 • Vedlikeholdsarbeid
 • Mindre innredningsarbeider
 • Småreparasjoner
 • Kontroll / utbedring av lekeapparater
 • Snømåking
 • Plenklipping og stell av grøntarealer
 • Maling/ beising

Tjenester til beboere og privatpersoner

 • Nedvask av leilighet ved salg
 • Hovedrengjøring av leiligheten
 • "Vanlig" rengjøring
 • Kontroll av røykvarslere, brannslanger og pulverapparater
 • Skiftning av batteri i røykvarslere og skiftning av lysrør/lyspærer
 • Småreparasjoner
 • Mindre innredningsarbeid, som legging av parkett på gulv etc.
 • Maling/tapetsering/beising

Våre priser i 2017:

 • Rengjøring og nedvask,  kr. 395,- pr. time ekskl. mva
 • Vedlikeholdstjenester,    kr. 465,- pr. time ekskl. mva

 

Ta kontakt med oss

MOBO Eiendomsservice AS