Mobo Eiendomsservice AS


Mobo Eiendomsservice AS tilbyr vaktmester- og renholdstjenester til boligselskap og deres beboere.

Hva kan vi hjelpe deg med?

 

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Renhold av fellesareal
 • Skifting av lysrør / lyspærer i fellesarealer og i utelys
 • Kontroll av brannslukningsutstyr
 • Søppelhåndtering
 • Diverse vedlikeholdsarbeid
 • Mindre innredningsarbeider
 • Småreparasjoner
 • Kontroll / utbedring av lekeapparater
 • Snømåking
 • Plenklipping og stell av grøntarealer
 • Maling/ beising

Ta kontakt med oss

MOBO Eiendomsservice AS