ØKONOMI OG FORVALTNING


Vi er en avdeling innen Mobo som tilbyr forvaltningstjenester til borettslag, sameier, stiftelser, aksjeselskap og samvirkeforetak i hele Møre og Romsdal.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Økonomi- og forvaltningsavdelingen tilbyr en unik pakke og bistår på alle områder innen boligforvaltning.

Vårt hovedfokus er service, nærhet, engasjement og kunnskap
- alt dette frigjør din tid.
 

  • ETABLERING AV BOLIGSELSKAP

Vi hjelper entreprenører, utbyggere og meglere med hele eller deler av etableringen av borettslag og sameier. Vi følger opp fra prosjekt til full drift, og bistår ved valg av selskapsform og styringsmodeller for fellesareal.

 

* Bygge- og finansieringsplan

* Stiftelse og registrering i Brønnøysund

* Bistand ved konstituerende møter

* Forslag til budsjett

* Fordeling av felleskostnader

* Vedtekter og trivselsregler

* Etablere bankforbindelse - finansiering

* Tinglysning av andeler i Borettsregisteret

* Fulltegningsforsikring
 

  • FELLESKOSTNADER

På vegne av boligselskapet administrerer vi innkreving av felleskostnader i henhold til inkassoloven. Gjennom våre gode rutiner sikrer vi boligselskapets inntekter.

 

* E-faktura, avtalegiro eller trykking og utsendelse av giroblanketter

* Innkreving og oppfølgning av felleskostnader

* Fullstendig restanseoppfølgning og inkasso

 

  • ØKONOMI OG REGNSKAP

Vi utfører alle oppgaver innen økonomi og regnskap, og holder styret oppdatert om den økonomiske situasjonen i boligselskapet.

 

* Fast kontaktperson

* Løende regnskapsførsel

* Betaling av utgifter som er ansvist av styret

* Lønnskjøring og arbeidsbgiverbistand

* Budsjett, langtidsbudsjett, likviditetesbudsjett og prognoser

* Vurdering av selskapets økonomi

* Perioderegnskap

* Prosjektregnskap

* Søknad og oppfølgning av lån

* Ligningsoppgaver til myndigheter og beboere

* Årsregnskap

* Innsendelse av årsregnskap til offentlige myndigheter/ opppdatering i Brønnøysundregisteret


 

  • MØTEVIRKSOMHET

Vi bistår boligselskapet med tilrettelegging, gjennomføring og møteledelse av både generalforsamli ng, sameiermøter og styremøter.

 

* Møteledelse

* Sekretærfunksjoner

* Tilrettelegging og bistand ved utarbeidelse av årsberetning

* Trykking og utsendelse av innkalling


 

  • RÅDGIVNING

Vi har spesialkompetanse innen styrearbeid og boligjus, og yter rådgivning og veiledning i forbindelse med dette.

 

* Økonomisk og finansielll rådgivning

* Kurs og seminar for styret og andre tillitsvalgte

* Generell juridisk bistand

* Samarbeidspartner med NBBL - advokater
 

Ta gjerne kontakt med oss

Randi Aleksandria Brokstad
Roger Hagbø
Merete Nerland Stavik
Oddveig Anita Valle
Randi Kristin Lysgård
Jøril Hestad
Gerd Ingeborg Nordsven
Tore Roksvaag