UTLEIEBOLIGER


Ønsker du å leie leilighet?

Utleieboliger for ungdom og andre i etableringsfasen i Molde, Midsund og Aukra.

For trygde- og omsorgsboliger ta kontakt med den enkelte kommune for søknadsskjema og tildeling. MOBO tar kontakt med den enkelte etter at kommunen har prioritert hvem som skal få tilbud. Det gjelder boliger for pensjonister i Molde, Aukra, Vestnes og Midsund. 

 

Ta gjerne kontakt med oss

MOBO Utleie