Rammeavtalene skal sikre MOBO med tilhørende boligselskaper gode og forutsigbare tjenester, til avtalt kvalitet og pris, og gi selskapene tilgang MOBO sine tilhørende selskaper/kunder bestående av borettslag, sameier, stiftelser, medlemmer, og øvrige kunder (deriblant Garanti Molde og Mobarn SA)

 

 

Norconsult AS                                                     

De skriver på sine hjemmesider: Vi løser alle slags utfordringer i prosjekter, og kan ta hånd om prosjektering fra tidlig planfase frem til ferdig sluttprodukt. Vi bistår deg med reguleringsarbeid, arkitektur og design, geoteknisk rådgivning med eget laboratorium for undersøkelse av grunnprøver, konstruksjon av bygg, kaier, bruer etc., prosjektering av vann- og avløp for samferdsels- og byggeprosjekter, samt VVS- og elektro-prosjektering i bygg. 

Norconsults kontor i Molde har nærmere 70 ansatte med spisskompetanse innen de fleste prosjekteringsdisipliner.

Adresse Grandfjæra 24, 6415 Molde, tlf 952 05 040, e-post; jo.sigurd.vold@norconsult.com

Norconsult AS etablerte kontor i Ålesund i 2010. Kontoret innehar kompetanse innenfor mange fagfelt, og kan tilby enfaglige tjenester eller sammensatte tverrfaglige team innenfor: Landskapsarkitektur, Planprosesser, Byggeteknikk, Bygningsfysikk, Geoteknikk, Ingeniørgeologi, Vann og avløp, Veg, bane og flyplass, Industri, Elektro, VVS, Integrerte Tekniske , Bygningsinstallasjoner (ITB), Prosjektadministrasjon, Miljø og energi.

Adresse: Retirovegen 4,6019 Ålesund, tlf 992 49 303, e-post: arne.grim.maurstad@norconsult.com

KEV Ventilasjon – tjenester innen prosjektering, automasjon, ventilasjon, klimaanlegg, feilsøking, rehabilitering og kjøling.

Behjelpelig med takbeslag, sentralavtrekk, kjøleanlegg, varmepumpeløsninger og boligventilasjon.

Adresse: Plutovegen 5, 6419 Molde, tlf 71 40 40 00, e-post: post@e-v.no

 

Møre Drift AS - tilbyr rengjøring av fellesarealer i borettslag og sameier. De utfører gratis befaring og setter opp skreddersydde tilbud basert på boligselskapets behov. 

Be om tilbud.