Borettslag

Utgangspunktet i borettslag er at andelseier skal selv bo i boligen (brukereie), men borettslagsloven har regler for når andelseier kan leie ut boligen sin. Utleie i borettslag kalles bruksoverlating.

Hvis andelseier eller en av andelseierens nærstående har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene (botidsvilkåret), kan boligen leies ut til andre for opptil tre år.

Hvem som er nærstående fremgår av borettslagsloven § 5-6;  andelseierens ektemake eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektemaken, eller bruksrett som noen har krav på etter loven.

Hvis eier (eller nærstående) ikke har bodd i boligen i ett av de to siste årene, kan det være særskilte grunner til at utleie likevel kan innvilges. Dette må behandles av borettslagets styre i hvert enkelt tilfelle.

Leier du ut til nærstående familiemedlemmer er det ingen krav om botid eller leieforholdets lengde.

Uansett skal det i alle tilfellene over, søkes til styret i borettslaget om godkjennelse.

Utleie til andre mens du selv bor i boligen, krever ikke styrets godkjenning.

Andelseier kan dessuten leie ut hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året, f.eks AirBnb, uten styrets godkjenning.

Boligsameie

Hovedregelen i et boligsameie er at eier fritt kan leie ut boligen. Noen sameier har vedtektsbestemt at utleie skal godkjennes av styret, så sjekk vedtektene.

Ved kortidsutleie f.eks AirBnb er hovedregelen inntil 90 dager ved utleie av hele boligen, men kan i lagets egne vedtekter avvike fra 60 til 120 dager.

Linken til Min Side kan også benyttes for å registrere leietakere i sameier, som er viktig for å ha beboerregisteret riktig.

Eiers plikter ved utleie

Eierens plikter er de samme selv om boligen blir leid ut. Det betyr at eier fortsatt må sørge for betaling av felleskostnader, oppfyllelse av vedlikeholdsplikten og overholdelse av husordensreglene. Eier skal betale et gebyr ved bruksoverlating. 

Fremgangsmåte ved søknad om godkjenning og registrering av leietakere!

  1. Logg inn på Min side
  2. Legg inn informasjon om leietaker.
  3. Alt blir automatisk registrert og styret mottar søknad om godkjenning eller blir informert om endringen der det ikke er søknadsplikt.

Har du spørsmål, kontakt MOBO - vi hjelper deg gjerne.

Hør på jusprat om utleie med NBBL-advokatene