Tidligere tildelinger fra MOBO-fondet:

2024

 • Sjøgarden Borettslag er tildelt kr 15.000 til utbedring og etablering av felles leikeplass og aktivitetsområde. 
 • Kringsjå Borettslag tildelt kr 10.000 til gapahuk/grillplass på fellesområdet. 

 • Åsan Borettslag er det tildelt kr 15.000 til trivselskapende tiltak på uteområdet for beboere i alle aldre.

 • Høgnakken Borettslag er tildelt kr 30.000 til leikeplass på fellesområde.

2023

 • Fannebo Borettslag tildelt kr 35.000 til utbedring og etablering av felles leikeplass og aktivitetsområde. 
 • Grønmyra Borettslag tildelt kr 15.000 til paviljong/gapahuk. 

 • Sollia Borettslag tildelt kr 10.000 til oppgradering av uteområdet og tilrettelegging for bevegelseshemmede 

2022

 • Solbakken 37 Borettslag - tildelt kr 25 000 til fellesområder og kulturarrangementer på baksiden av blokka.
 • Boråsvegen Terrasse Borettslag - tildelt kr 25 000 til bocciabane og beplantning.

2021

 • Solbakken Terrasse Borettslag - tildelt kr 35 000 til utvikling til felles leke- og aktivitetsområde.
 • Bjørnebæråsen Borettslag - tildeles kr 20 000 til drivhus og tiltak for matproduksjon i småskala.
 • Østbø Borettslag - tildeles kr 20 000 til oppgradering og utsmykning av fellesareal.

2020

 • Berg Borettslag fikk tildelt kr 50 000,- stoler i fellesrom. Lokalet var tidligere brukt som barnehage, og borettslaget har lagt ned en stor dugnadsinnsats for å gjøre lokalene om fra barnehage til felleslokale for beboerne. 

2018

 • Tiriltunga Borettslag fikk tildelt kr 100 000. til innredning av lokaler til felles bruk for beboerne.

2017

 • Bjørsetbo Borettslag er 50 år i 2018, og planlegger en større utbedring av utearealet. De kaller prosjektet «Bjørsetbo oase».  De vil hyre inn landskapsarkitekt, og har lagt opp til en kostnadsramme på 350 000 kroner. Tilsagn om tilskudd på kr 100 000,- .
 • Elvegata 9 Borettslag  - tildelt kr 65 000,- til utsmykning av fellesganger med historiske bilder fra nærområdet «Mexico» - en bydel i Molde som vokste fram etter bybrannen i 1916.

2016

 • Boråsvegen Terrasse Borettslag - kr 40 000,- til utsmykning av murveggene ved inngangspartiene i samarbeid med kulturskolen.

2015

 • Bergsgjerdet Borettslag - lekeapparat i nytt uteområde.
 • Kvam Terrasse Borettslag - sosiale aktiviteter knyttet opp mot aktivitetshuset.

2014

 • Løkenvegen Borettslag - bilder/utsmykning av fellesganger.
 • Vestbo I Borettslag - bilder/utsmykning av fellesganger.
 • Hatlelia Borettslag - sosiale arrangementer  - Håndarbeidsinstruktør og foredragsholdere fellesarrangement.

2013

 • Bjørnebæråsen borettslag - bomiljøtiltak uteområdet.
 • Hatlelia Borettslag - sosiale arrangementer - håndarbeidsinstruktør fellesarrangement.

2012

 • Skrenten Borettslag - klatrestativ på nytt uteområde.
 • Ekornes Brygge Borettslag - utsmykning i fellesganger.

2008

 • Opdølhaugen Borettslag - istandsetting av lokaler i tidligere tilfluktsrom.

2007

 • En sykkelløype sentralt plassert mellom 3 store borettslag på Kvam.
 • Sollia og Farstadplassen borettslag - opprydding og forskjønning av en gammel husmannsplass.