Skal du melde fra om skade?

Gi beskjed til styrelederen når det oppstår en skade i boligselskapet.

Om boligselskapet har totalforsikring gjennom oss, så kan styreleder melde skaden til teknisk avdeling på MOBO, slik at vi har ett grunnlag for å vurdere skaden og foreta videre innmelding til IF.

Ved ferieavvikling eller utenom arbeidstid så kan dere også ta direkte kontakt med IF på telefon 02400 (åpen 24/7) eller fylle ut følgende skadeskjema hos IF. Husk å krysse av for at Boligbyggelaget tar saken.

Ta kontakt med oss for spørsmål eller råd. Det er stort sett vi som melder inn forsikringssaken, etter at dere har meldt inn saken til oss. Unntakene kan være ved spesielle saker, større saker eller ved manglende kapasitet (typisk ferieavvikling m.m.).

Forsikringen dekker ikke skade på innbo (privat forsikring).

Ved melding om skadedyr så kontaktes styreleder. Styreleder melder inn skaden direkte til Anticimex på telefon 214 92 400, som vil følge opp saken.

Ved skader som krever at øyeblikkelig tiltak, for eksempel ved vannlekkasje, brann og andre skader, tar beboer straks kontakt med rørlegger, brannvesen e.l. for å begrense skadeomfanget, og varsler deretter styreleder.