Generalforsamlingen bestemmer

Generalforsamlingen er den øverste myndighet i MOBO. Den bestemmer blant annet hvem som skal sitte i styret, godkjenne årsmeldinger og regnskap, og andre større saker.

MOBOs generalforsamling 2024 blir avholdt 11. juni. 

 

Slik velges hvem som kan møte på generalforsamlingen

I MOBO er det ca 8 750 medlemmer, og da må det velges ut noen som skal representere medlemmene. Disse kalles delegater.

Medlemmene deles i to grupper

  • Medlemmer som eier bolig tilknyttet MOBO-leilighet
  • Andre medlemmer

Valgmøte

Delegater fra den første gruppa blir valgt på generalforsamlingen i borettslagene. De øvrige velges på et valgmøte som MOBO arrangerer.

Valgmøte 2024 blir avholdt 23. april der skal det velges ca 120 delegater til generalforsamling 2024.

På valgmøtet skal det velges en delegat for hvert medlem som ikke er eier med MOBO-leilighet knyttet til medlemskapet. (Er du medeier i en leilighet – dvs at det ikke er dette medlemskapet som er knyttet opp til leiligheten, kan du velges som delegat på valgmøtet).

De som blir valgt på delegatmøtet vil kunne representere medlemmene på generalforsamlingen.

Påmelding valgmøte

Du kan melde inn saker

Alle medlemmer kan melde inn saker til generalforsamlingen.

MOBO-medlemmer har rett til å få tatt opp saker på generalforsamlingen. Saken må meldes skriftlig til styret innen 1. april.

De som er delegat har rett til å få tatt opp saker som blir meldt skriftlig, også etter 1. april med det må være i så god tid, at det kan med i innkallingen til generalforsamlingen.

 

Du kan foreslå kandidater til styret og valgkomiteèn

Generalforsamlingen velger styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. MOBO har en valgkomite som legger fram forslag til hvem som kan sitte i styret og valgkomiteen i MOBO. Styrets medlemmer blir valgt for 2 år om gangen, mens valgkomitemedlemmer velges hvert år.

Har du forslag?

Foreslå kandidater