Hvorfor skal jeg opprette bruker på Min side?

Boligselskap har i stor grad gått over til å sende informasjon, innkalling til generalforsamling, årsoppgave osv mer digitalt. Informasjonen finner du på «Min Side»

Ny bruker

Som beboer/ny bruker må det opprettes en BBLiD, og dette kan gjøres via mobo.no, trykk på ikonet for Min side øverst i høyre hjørne.

Hva har jeg tilgang til via Min side?

Som eier av en bolig forvaltet av MOBO vil du finne informasjon om ditt boforhold, og om borettslaget eller sameiet du bor i. Under fanen min bolig, vil du finne detaljert informasjon om felleskostnadene, inkludert KID-nummer hvis du skulle trenge dette. Her vil du også kunne finne informasjon om hvem som sitter i styret, samt ulik informasjon gitt av styret.

Er du medlem i MOBO, vil du også finne informasjon om blant annet ditt medlemskap, ansiennitet, oppspart bonus og aktuelle medlemsfordeler.

Kontakt MOBO hvis du trenger hjelp på telefon  71 25 93 00 - innvalg 1, eller på e-post mobo@mobo.no.