Overføring av MOBO-leilighet – familieoverdragelse

I forbindelse med overføring av hele eller deler av boligen til nærstående, ektefelle, samboer og nær familie, skal det ikke prøves forkjøpsrett. Nærmer oversikt over hvem som omfattes  i familieoverdragelser fremgår av § 4.12 (1) i lov om burettslag.

Ved overføring av bolig må fellesutgiftene være betalt fram til overtagelsdato.

Enten eierskiftet skyldes en skilsmisse, en ny medeier eller sletting av medeier, innebærer boligoverføringen at det må registreres og godkjennes i borettslaget. MOBO og vil sørge for å følge opp formaliteter knyttet til godkjenning av overdragelse, register for digital kommunikasjon med boligselskapet, arkivering av dokumentasjon og besvare alle henvendelser til ny og gammel eier. Det må foretas avregning av IN-lån der det er aktuelt, eller f.eks avklaring i forbindelse med garasjeplass.

Det kommer et eierskiftegebyr (se prisliste) for å overføre en bolig, og gebyret faktureres tidligere eier så snart vi har fått melding om overføring. Gebyret skal være betalt før overføring. 

Etter at skjemaet er utfylt og signert kan du enten ta bilde med din smarttelefon eller scanne dokumentet og sende det til mobo@mobo.no. Du kan selvsagt også stikke innom MOBO i Strandgata 5, Molde. Sammen med skjemaet legges det ved kopi av tinglyst hjemmelsoverføring fra Statens Kartverk. Du finner skjema for overføring av hjemmel her.

Kontakt MOBO for mer informasjon - vi hjelper deg gjerne.


Skjema familieoverdragelse - bolig i borettslag

Skjema for registrering av endring medeier i borettslag