Direktør

Ole Jakob Valla Strandhagen
Direktør

Økonomi og forvaltning

Randi Aleksandria Brokstad
Siviløkonom/ Leder økonomi
Roger Hagbø
Lønningsansvarlig
Merete Nerland Stavik
Økonomi- og forvaltningskonsulent/Autorisert regnskapsfører
Randi Kristin Lysgård
Økonomimedarbeider
Jøril Hestad
Økonomimedarbeider
Gerd Ingeborg Nordsven
Økonomi- og forvaltningskonsulent
Oddveig Anita Valle
Økonomi- og forvaltningskonsulent
Tore Roksvaag
Økonomi- og forvaltningskonsulent

Teknisk avdeling

Kenneth Malmedal
Teknisk sjef/ingeniør MNITO
Anders Ødegård
Ingeniør
Arve Hatle
Ingeniør MNITO

Salg og adminstrasjonsavdeling

Evy Strømme
Avd.leder/eiendomsmegler MNEF
Kjersti Harnes
Saksbehandler - medlem/forkjøpsrett
Eva Vaagen
Saksbehandler utleieboliger
Marianne Flydahl
Konsulent barnehager
Ingebjørg Halås
Sekretær

Garanti Eiendomsmegling Molde AS

Terese Nerland
Daglig leder/faglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Grete M. Heiseldal
Jurist/Eiendomsmegler MNEF
Emma Mordal
Eiendomsmegler MNEF