Forslagene er mottatt

Takk for dine forslag til kandidater til styret og valgkomiteen i MOBO

Til forsiden
Innsender (ditt navn, telefonnummer og e-post)
Oppgi ditt navn
Oppgi din e-postadresse
Forslag til kandidat til MOBO`s styre eller valgkomite
Oppgi telefonnummer(ne) til kandidaten(e)

The form contains errors

  • {{validation.errorMessage}}