Hva kan vi hjelpe deg med?

 

Tjenester til bygg og eiendom:

 • Skifte av lysrør/lyspærer i fellesarealer og i utelys
 • Kontroll av brannslukningsutstyr
 • Søppelhåndtering
 • Vedlikeholdsarbeid
 • Mindre innredningsarbeider
 • Småreparasjoner
 • Kontroll/utbedring av lekeapparater
 • Snømåking
 • Plenklipping og stell av grøntarealer
 • Maling/beising

Tjenester til beboere og privatpersoner

 • Kontroll av røykvarslere, brannslanger og pulverapparater
 • Skiftning av batteri i røykvarslere og skiftning av lysrør/lyspærer
 • Småreparasjoner
 • Mindre innredningsarbeid, som legging av parkett på gulv etc.
 • Maling/tapetsering/beising

Ta kontakt for pristilbud

Ta kontakt med oss

MOBO Eiendomsservice AS
Telefon: 904 12 775
vaktmester@mobo.no