Boliger på forkjøpsrett

Forkjøpsrettannonser legges ut på onsdager og frist for å melde forkjøpsrett er påfølgende onsdag kl 12.00.

I forbindelse med helgedager i jul og påske, kan det være unntak, og fristen blir da til onsdagen etter (14 dagers frist). 

Se boliger på forkjøpsrett nå

 

 

Som medlem i MOBO kan du benytte deg av forkjøpsrett når du skal kjøpe bolig i tilknyttede borettslag.

Jo lenger du har vært medlem, jo lengre fram i køen kommer du. Se regler for medlemskap her. 

 

Forkjøpsrett kan avklares på to måter:

Forhåndsavklaring

Ved forhåndsavklaring utlyses boligen før den blir solgt. Du kan da melde interesse for boligen uten forpliktelser. Etter at bud er akseptert må du ta stilling til om du skal benytte forkjøpsretten.

Fastprisavklaring

Ved fastprisavklaring kunngjøres forkjøpsretten etter at leiligheten er solgt.  Da er din melding om forkjøpsrett bindende og du plikter å kjøpe boligen dersom ingen med bedre ansiennitet også har meldt seg innen meldefristen.

 

 

Intern forkjøpsrett går foran vanlig forkjøpsrett

Når en bolig i et MOBO-borettslag skal selges, har de andre andelseierne i borettslaget forkjøpsrett foran øvrige MOBO-medlemmer.

Felles forkjøpsrett

Som MOBO-medlem har du mange boliger å velge blant.

Flere boligbyggelag tilbyr felles kjøpsrett. Dette betyr at du med medlemskap i ett av boligbyggelagene på listen under kan bruke din opparbeidede ansiennitet også til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som omfattes av ordningen. Ansiennitet i andre boligbyggelag kan regnes tilbake til 1. januar 2003, da ordningen startet. Selv om du har et eldre medlemskap, vil din ansiennitet i samarbeidende lag da være denne datoen.