Som forretningsfører for sameiet skal MOBO ajourholde register over eierne av hver enkelt seksjon, og skal ha melding ved eierskifter, slik at registeret er oppdatert. Det er viktig for at styret i sameiet skal ha oversikt over eierforhold, krav om felleskostnader og årsoppgave blir registrert til riktig person og ny eier må få informasjon fra sameiet.

Det må også registreres om bare deler av eierforholdet  skal gå over til ny eier, f.eks hvis samboer skal bli medeier eller om den ene i et samboerforhold skal overta den andes eierandel.

Ved overføring av bolig må fellesutgiftene være betalt fram til overtagelsdato.

Det kommer et eierskiftegebyr (se prisliste) for å overføre en bolig, og gebyret faktureres tidligere eier så snart vi har fått melding om overføring. Gebyret skal være betalt før overføring. 

Etter at skjemaet er utfylt og signert kan du enten ta bilde med din smarttelefon eller scanne dokumentet og sende det til mobo@mobo.no. Du kan selvsagt også stikke innom MOBO i Strandgata 5, Molde.

Sammen med skjemaet legges det ved kopi av tinglyst hjemmelsoverføring fra Statens Kartverk. Du finner dokumenter/skjøte her.

Kontakt MOBO for mer informasjon - vi hjelper deg gjerne.

Skjema for endring/overdragelse av seksjon i sameie.

Skjema for registrering av medeier i bolig.