Hva kan vi hjelpe deg med?

Økonomi- og forvaltningsavdelingen tilbyr en unik pakke og bistår på alle områder innen boligforvaltning.

Vårt hovedfokus er service, nærhet, engasjement og kunnskap
- alt dette frigjør din tid.
 

Etablering av boligselskap

Vi hjelper entreprenører, utbyggere og meglere med hele eller deler av etableringen av borettslag og sameier. Vi følger opp fra prosjekt til full drift, og bistår ved valg av selskapsform og styringsmodeller for fellesareal.

 • Bygge- og finansieringsplan
 • Stiftelse og registrering i Brønnøysund
 • Bistand ved konstituerende møter
 • Forslag til budsjett
 • Fordeling av felleskostnader
 • Vedtekter og trivselsregler
 • Etablere bankforbindelse - finansiering
 • Tinglysning av andeler i Borettsregisteret
 • Fulltegningsforsikring


Felleskostnader

På vegne av boligselskapet administrerer vi innkreving av felleskostnader i henhold til inkassoloven. Gjennom våre gode rutiner sikrer vi boligselskapets inntekter.

 • E-faktura, avtalegiro eller trykking og utsendelse av giroblanketter
 • Innkreving og oppfølgning av felleskostnader
 • Fullstendig restanseoppfølgning og inkasso


Økonomi og regnskap

Vi utfører alle oppgaver innen økonomi og regnskap, og holder styret oppdatert om den økonomiske situasjonen i boligselskapet.

 • Fast kontaktperson
 • Løende regnskapsførsel
 • Betaling av utgifter som er anvist av styret
 • Lønnskjøring og arbeidsgiverbistand
 • Budsjett, langtidsbudsjett, likviditetsbudsjett og prognoser
 • Vurdering av selskapets økonomi
 • Perioderegnskap
 • Prosjektregnskap
 • Søknad og oppfølgning av lån
 • Ligningsoppgaver til myndigheter og beboere
 • Årsregnskap
 • Innsendelse av årsregnskap til offentlige myndigheter/ oppdatering i Brønnøysundregisteret

Møtevirksomhet

Vi bistår boligselskapet med tilrettelegging, gjennomføring og møteledelse av både generalforsamling, årsmøter og styremøter.

 • Møteledelse
 • Sekretærfunksjoner
 • Tilrettelegging og bistand ved utarbeidelse av årsberetning
 • Trykking og utsendelse av innkalling

Rådgivning

Vi har spesialkompetanse innen styrearbeid og boligjuss, og yter rådgivning og veiledning i forbindelse med dette.

 • Økonomisk og finansiell rådgivning
 • Kurs og seminar for styret og andre tillitsvalgte
 • Generell juridisk bistand
 • Samarbeidspartner med NBBL - advokater
   

La oss ta en prat

Randi Aleksandria Brokstad
Siviløkonom/ Leder økonomi
Roger Hagbø
Lønningsansvarlig
Merete Nerland Stavik
Økonomi- og forvaltningskonsulent/Statsautorisert regnskapsfører
Randi Kristin Lysgård
Økonomimedarbeider
Jøril Hestad
Økonomimedarbeider
Gerd Ingeborg Nordsven
Økonomi- og forvaltningskonsulent
Oddveig Anita Valle
Økonomi- og forvaltningskonsulent
Tore Roksvaag
Økonomi- og forvaltningskonsulent
Margaret Nedrebø
Økonomi- og forvaltningskonsulent