Om boligselskapet har totalforsikring gjennom oss, så er det enklest å melde inn skade til IF på telefon 02400 (åpen 24/7) eller fylle ut følgende skadeskjema hos IF .

Husk å ha polisenummeret klart. Forsikringsdokumentene er tilgjengelig i Styreportalen for alle som har totalforsikring gjennom oss.

Forsikringen dekker ikke skade på innbo.

Skader relatert til skadedyr tas direkte med Anticimex via styret. Styret kontakter Anticimex på telefon: 414 14 128

Ved skader som krever at øyeblikkelig tiltak, for eksempel ved vannlekkasje, brann og andre «større» skader, tar beboer straks kontakt med rørlegger, brannvesen e.l. og varsler deretter styreleder.

Vi følger opp forsikringssakene etter at de er meldt inn, og dere kan ta kontakt med teknisk avdeling for spørsmål eller råd.