Hva kan vi hjelpe deg med? 

Teknisk avdeling jobber tett sammen med de andre avdelingene i MOBO, og vi kan derfor tilby en helt unik totalpakke innenfor 
boligforvaltning. 

Dette gir boligselskapene, og oss, fortrinn og trygghet i planleggingen og gjennomføringen av prosjektene og vedlikeholdsoppgavene. 


VI TILBYR BLANT ANNET TJENESTER INNENFOR: 

  • Prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse ved rehabilitering 
  • Prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse ved nybygg 
  • Tilbuds- og anbudsinnhenting 
  • Vedlikeholdsplanlegging og vedlikeholdsplaner 
  • Tilstandskontroller 
  • SHA-rådgiving  (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø)
  • Rådgiving skadeforebyggende tiltak 
  • Oppfølging av forsikringssaker på bygg for boligselskaper tilknyttet Totalforsikringsordningen 

 

Ta kontakt med Teknisk avdeling for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt med oss

Tonje Kvalsnes
Leder teknisk avdeling
Svein Ivar Byttingsvik
Teknisk konsulent
Magne Mykløy
Teknisk konsulent