Hva kan vi hjelpe deg med? 

Teknisk avdeling jobber tett sammen med de andre avdelingene i MOBO, og vi kan derfor tilby en helt unik totalpakke innenfor 
boligforvaltning. 

Dette gir boligselskapene, og oss, fortrinn og trygghet i planleggingen og gjennomføringen av prosjektene og vedlikeholdsoppgavene. 


VI TILBYR BLANT ANNET TJENESTER INNENFOR: 

  • Prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse ved rehabilitering 
  • Prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse ved nybygg 
  • Tilbuds- og anbudsinnhenting 
  • Vedlikeholdsplanlegging og vedlikeholdsplaner 
  • Tilstandskontroller 
  • SHA-rådgiving  (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø)
  • Rådgiving skadeforebyggende tiltak 
  • Oppfølging av forsikringssaker på bygg for boligselskaper tilknyttet Totalforsikringsordningen 

 

Ta kontakt med Teknisk avdeling for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt med oss

Kenneth Malmedal
Teknisk sjef/ingeniør MNITO
Arve Hatle
Ingeniør MNITO
Svein Ivar Byttingsvik
Ingeniør MNITO