Leilighetene

Vi har 2- og 3-roms leiligheter, med varierende standard og størrelse. Leilighetene er umøblerte og uten hvitevarer.

Ledige leiligheter vil bli annonsert på Finn.no og her

Husleien indeksreguleres vanligvis ved hvert nytt årsskifte.

Leietaker vil få eget strømabonnement og betale direkte til strømleverandør.  

Det er ikke lov å ha dyr i våre utleieboliger.

Mer informasjon om boligene finnes under hvert enkelt område beskrevet under «Våre Utleieboliger»

 

Søknaden

Det er viktig at søknadsskjemaet du sender oss er nøyaktig utfylt. Du vil få en kvitteringstekst på skjermen. Utover dette sender vi ingen bekreftelse på at vi har mottatt søknaden.

Ønsker du å søke om trygde/omsorgs bolig må du henvende deg til den kommunen du søker i. Kommunene håndterer søkere og tildeling, Mobo står for drift og vedlikehold.

 

Visning

Har du søkt utleiebolig tar vi kontakt når vi har leilighet og tilby deg. Du får tilbud om visning før du må ta stilling til om du vil ta imot tilbudet. 

 

Depositum og omkostninger

Det er viktig at du har forberedt deg på innbetaling av depositum når du søker om utleiebolig. Depositumet tilsvarer tre ganger månedsleien. Før innflytting skal det opprettes en sperret depositumskonto på ditt navn i DNB der innskuddet blir stående til du flytter fra leiligheten. Rentene tilfaller deg. 

Det tilkommer en omkostning på kr 625,- i forbindelse med tildeling av leilighet.

 

Leietid

Vi inngår leieavtaler for fem år av gangen. I leietiden er det en oppsigelsestid på tre måneder.

I trygdeboliger inngås leieavtaler uten sluttdato.

 

Medlemskap og ansiennitet i MOBO

For å kunne leie en av våre utleieboliger må du være MOBO-medlem og du må selv bo i leiligheten.

Dersom du ikke er medlem, men ønsker å melde deg inn kan du enkelt gjøre det her

Ansienniteten, altså hvor lenge du har vært medlem i MOBO, kan være avgjørende ved tildeling av våre utleieboliger.

 

Drift og vedlikehold

Vi ønsker å ha god standard på våre eiendommer, og vi arbeider kontinuerlig med å vedlikeholde bygningene både utvendig og innvendig. 

 

Innhenting av opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å innhente opplysninger om inntekt og eventuelle betalingsanmerkninger i kredittinformasjonsselskap til deg som søker. I tillegg kan vi sjekke referanser, fra f.eks tidligere utleier eller en arbeidsgiver.