Tidligere tildelinger fra MOBO-fondet:

2017

 • Bjørsetbo Borettslag er 50 år i 2018, og planlegger en større utbedring av utearealet. De kaller prosjektet «Bjørsetbo oase».  De vil hyre inn landskapsarkitekt, og har lagt opp til en kostnadsramme på 350 000 kroner. Tilsagn om tilskudd på kr 100 000,- .
 • Elvegata 9 Borettslag  - tilsagn om kr 65 000,- til utsmykning av fellesganger med historiske bilder fra nærområdet «Mexico» - en bydel i Molde som vokste fram etter bybrannen i 1916.

2016

 • Boråsvegen Terrasse Borettslag - kr 40 000,- til utsmykning av murveggene ved inngangspartiene i samarbeid med kulturskolen.

2015

 • Bergsgjerdet Borettslag - lekeapparat i nytt uteområde.
 • Kvam Terrasse Borettslag - sosiale aktiviteter knyttet opp mot aktivitetshuset.

2014

 • Løkenvegen Borettslag - bilder/utsmykning av fellesganger.
 • Vestbo I Borettslag - bilder/utsmykning av fellesganger.
 • Hatlelia Borettslag - sosiale arrangementer  - Håndarbeidsinstruktør og foredragsholdere fellesarrangement.

2013

 • Bjørnebæråsen borettslag - bomiljøtiltak uteområdet.
 • Hatlelia Borettslag - sosiale arrangementer - håndarbeidsinstruktør fellesarrangement.

2012

 • Skrenten Borettslag - klatrestativ på nytt uteområde.
 • Ekornes Brygge Borettslag - utsmykning i fellesganger.

2008

 • Opdølhaugen Borettslag - istandsetting av lokaler i tidligere tilfluktsrom.

2007

 • En sykkelløype sentralt plassert mellom 3 store borettslag på Kvam.
 • Sollia og Farstadplassen borettslag - opprydding og forskjønning av en gammel husmannsplass.