TEKNISK AVDELING


Teknisk avdeling består av ingeniører med bred kompetanse og erfaring fra alle faser i rehabiliterings- og byggeprosjekter. Vi bistår boligselskapene med rådgiving, planlegging og gjennomføring av deres prosjekter og vedlikeholdsoppgaver. 

Hva kan vi hjelpe deg med? 

Teknisk avdeling jobber tett sammen med de andre avdelingene i MOBO, og vi kan derfor tilby en helt unik totalpakke innenfor 
boligforvaltning. 

Dette gir boligselskapene, og oss, fortrinn og trygghet i planleggingen og gjennomføringen av prosjektene og vedlikeholdsoppgavene. 


VI TILBYR BLANT ANNET TJENESTER INNENFOR: 

  • Prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse ved rehabilitering 
  • Prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse ved nybygg 
  • Tilbuds- og anbudsinnhenting 
  • Vedlikeholdsplanlegging og vedlikeholdsplaner 
  • Tilstandskontroller 
  • SHA-rådgiving  (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø)
  • Rådgiving skadeforebyggende tiltak 
  • Oppfølging av forsikringssaker på bygg for boligselskaper tilknyttet Totalforsikringsordningen 

 

Ta kontakt med Teknisk avdeling for mer informasjon. 

Ta gjerne kontakt med oss

Kenneth Malmedal
Anders Ødegård
Svein Ivar Byttingsvik
Arve Hatle