Dugnad og frivillighet

Det er mange som undervurderer kraften av frivilligheten og dugnadsånden. Noen sier også at dugnadsånden og frivilligheten er nedadgående. Dette stemmer ikke. Det har aldri vært registrert flere frivillige i Norge. I dette magasinet får vi møte de frivillige på Aker Stadion, «stibyggeren» i Elnesvågen og det lokale Røde Kors. Vi skulle gjerne løftet frem flere. Det er mange som gjør en uvurderlig innsats på ulike måter, om det er å hjelpe naboen, bygge stier i marka, være med på dugnad i borettslaget eller stille opp for det lokale idrettslaget. Hver dag ser jeg mennesker som bidrar smått og stort for å glede og hjelpe de rundt seg. Vi må se dem, sette pris på dem og heie på dem. Dette gir inspirasjon og motivasjon til å stå på videre.

For meg er dugnad udelt positivt. Det er noe eget ved at vi sammen, mer eller mindre uegennyttig, bidrar til et felles gode. Godt organiserte dugnader gir eierskap, mestring og er inkluderende. Vi blir kjent med nye mennesker og bygger vennskap. Jeg lar meg ikke irritere over de som ikke stiller opp eller de som ikke kan eller ønsker å bidra like mye. Jeg velger heller å sette pris på alle som faktisk stiller opp, bruker av tiden sin, og som bidrar så godt de kan.

Vi i MOBO ønsker også å bidra til fellesskapet. Vi skal ikke bare bidra gjennom inkluderende, trygg og bærekraftig boligutvikling. Vi skal også bidra ved å legge til rette for det gode liv mellom husene og folk. Vi er glade for at Kommunene og Fylkeskommunen inviterer oss med og bruker oss i arbeidet med boligutvikling og for å utvikle attraktive tettsteder og byer. Vi er stolte av Stiftelsene våre med utleieboliger som gjør at mange, og som ellers ikke ville hatt den samme muligheten, kan etablere seg og bo godt. Vi støtter også opp om JoinUs sitt arbeid med å skape gode møteplasser for de som trenger et trygt og godt miljø.

I skrivende stund er det november og det nærmer seg jul. Vi er dessverre også inne i en ny periode med økende koronasmitte. Det er noen som er mer utsatt og påvirket enn andre. Det er også noen som ikke har det så bra og som gruer seg til julehøytiden. Ta ekstra godt vare på hverandre i tiden som kommer. Du kan utgjøre en forskjell for noen. Et smil, et ønske om god jul og godt nytt år til noen du treffer på butikken, i oppgangen eller på bussen kan være kjærkommet for oss alle. Sammen skaper vi et varmere samfunn.

Med ønske om God Jul og Godt Nytt År!

 

Ole Jakob Valla Strandhagen

Adm. dir.