Finnes ingen lover som styrer regler for grilling

Det er ikke noen egne regler om grilling i boliglovene, men det finnes regler om at man ikke skal bruke boligen eller fellesarealene på en måte som er unødvendig til ulempe eller skade for de andre beboerne. Brannfarlig grilling, f.eks. med mye flammer og varme nær vegg, eller stekeos og røyk som forsvinner rett inn i naboens soverom, må man derfor unngå.

– For å sikre «god grill-skikk» er det lurt å ta inn regler om grilling i husordensreglene. Da vil alle beboerne lett og enkelt se hva som er god og hensynsfull grilling, og man unngår konflikter, sier Line Bjerkek, advokat og faglig leder i NBBL.

I et boligselskap – altså i et borettslag eller sameie – er det gjerne slik at noe eller all grilling bør forbys. Det kan f.eks. være på grunn av verneverdig bebyggelse, eller andre områder som er særskilt utsatt for ulempe eller skade av grilling.

Å bruke kullgrill på en balkong er brannfarlig og bør ikke være lov. De fleste tillater imidlertid bruk av elektrisk grill eller gassgrill.

 

Vis hensyn og kos dere

For å imøtekomme beboernes behov for grilling kan det være hensiktsmessig å etablere grillplasser på fellesarealer utendørs.

Noen boligselskaper legger ut informasjon om regler for grilling på sine nettsider, på en intern Facebook-gruppe, eller henger oppslag i gangen. Der kan man blant annet oppfordre beboerne til å tenke over hvor de plasserer grillen i forhold til vindretning med tanke på naboer, og hvilken type grill som er tillatt å bruke.

– Det viktigste er ganske enkelt å ta hensyn til andre og å fastsette retningslinjer som ivaretar brannsikkerheten og begrenser ulempene grilling i verste fall kan medføre. Grillkos for deg kan fort bli til sjenerende grillos for naboen. Dersom du følger reglene og tar hensyn, er det gode muligheter for å kose seg med grillmat på egen balkong eller hageparsell, sier Line Bjerkek, advokat i NBBL.