Til Fannebo Borettslag er det til gitt tilsagn om kr 35 000 til utbedring og etablering av felles leikeplass og aktivitetsområde.

Til Grønmyra Borettslag er det til gitt tilsagn om 15 000 til paviljong/gapahuk. (ikke tilstede på generalforsamlingen).

Til Sollia Borettslag er det til gitt tilsagn om 10 000 til oppgradering av uteområdet og tilrettelegging for bevegelseshemmede.

I forbindelse med 60 års jubileet til MOBO i 2006 ble det opprettet en fond som deles ut i forbindelse med MOBOs generalforsamling. Les mer om MOBO-fondet og søknadsfrist her.