MOBOs generalforsamling ble avholdt tirsdag 7. juni på Bjørnsonhuset/Scandic Seilet, der ble det utdelt midler fra MOBO-fondet.

De som fikk tildeling på årets generalforsamling var:

 - Boråsvegen Terrasse - kr 25 000,- til bocciabane og beplantning.

 - Solbakken 37- kr 25 000,-  til fellesområder og kulturarrangementer på baksiden av blokka.

Vi gratulerer vinnerne

Søknadsfrist for tildeling fra MOBO-fondet er 31.12 

https://www.mobo.no/om-mobo/om-oss/mobo-fondet