Dermed kan man igjen holde digitale generalforsamlinger og årsmøter.

Den midlertidige loven bygger på den tidligere forskriften, og utsetter fristen for å avholde generalforsamling og årsmøte til 31. august. Loven varer til 1. november 2020. Møter som er innkalt før 1. november, kan avholdes etter loven også etter 1. november.

Under behandlingen i komiteen ble det lagt inn et tillegg i § 5 om at «Seksjons- og andelseiere som ønsker innkalling og øvrige dokumenter tilsendt på papir, og har meddelt dette til styret, skal ha rett til å få dette.» Hensikten synes å være at de som ikke vil motta elektronisk kommunikasjon, skal kunne foreta et aktivt valg om å få dokumenter på papir.

NBBLs advokat Line Bjerkek har tidligere laget en veileder til den tidligere forskriften. Denne kan fortsatt brukes til den nye midlertidige loven.

https://www.mobo.no/artikler/veiledning-for-annen-gjennomfoering-av-aarsmoeter-og-generalforsamlinger-07052020/