Et avfallsrom hvor det er ryddig og rent, gjør at alle bestreber seg litt ekstra for at det skal holdes fint. Et rotete og skittent avfallsrom, har en tendens til å bli stadig mer rotete.

I samarbeid mellom MOBO og RIR, er det ønskelig å sette fokus på ryddige avfallsrom og kildesortering.

Har ditt borettslag lyst på en oppfriskning av avfallsrommet. Send en e-post innen 15. juni til mobo@mobo.no, der du kort forteller litt om borettslaget, og legger ved bilder av hvordan avfalsrommet ser ut i dag.

RIR vil velge ut et av borettslagene, og vil gi et gratis make-over.  Dette vil også være et eksempel også for alle andre borettslag med felles avfallsrom.