Det er nærmer seg tid for generalforsamlinger, årets viktigste møter. Det er nå du kan påvirke, det er nå du kan ta din del av ansvaret og gjøre noe for felleskapet. Nå har dere som bor sammen mulighet til å snakke sammen om hva som har vært utfordringene i året som har gått og hva dere mener skal prioriteres fremover. Vis engasjement, interesse og være en konstruktiv medspiller i ditt nabolag. Tilbakemeldingene fra de som stiller opp, de som påtar seg verv er at de opplever det som verdifullt å være en del av fellesskapet. Den største utfordringen er at de gjerne skulle vært flere på generalforsamlingen, på dugnadene og i styret.

Det er ikke farlig å si ja til et verv i et borettslag eller sameie. Vi legger til rette for at alle skal kunne delta uavhengig av erfaring og kompetanse. Det skal være enkelt, oversiktlig og trygt å sitte i styret i ett av våre boligselskap. Vi kan bidra med rådgivning, digitale verktøy, og alle tjenestene som dere har behov for på ett sted. Dette er det vi kan og det som er jobben vår. I fjor lanserte vi også styreskolen og beboerskolen som er enkle digitale kurs som gir en god innføring i styrearbeidet og hva som er viktig å tenke på som beboer.

Økonomien i de fleste borettslagene er presset for tiden. Høy prisstigning og renteoppgang har begrenset handlingsrommet for andre investeringer. Dere forvalter store eiendomsverdier og det er viktig at det fortsatt settes av penger til vedlikehold for å opprettholde bokvalitet og verdi.

Jevnlige vedlikeholdstiltak er viktig - følg opp vedlikeholdsplaner for å unngå at «sparekniven» på sikt fører til dyrere skader. Hør gjerne med teknisk avdeling hos oss om dere ønsker hjelp til prioritering av vedlikeholdsplanene. En del tiltak som for eksempel etterisolering, utskifting av dører og vinduer vil også ha god effekt på strømforbruket. El-sjekk og vannsjekk avdekker dessuten problemer og gir rabatt på forsikringspremien. Forhåpentligvis så vil store deler av den ekstra milliarden som Enova mottar i tiden fremover kunne være med å på å støtte energibesparende tiltak.

I år tar vi tilbake tradisjonen med å avholde felles generalforsamlinger på Scandic Seilet. Dette er fin anledning til å møte våre ansatte, andre boligselskaper og noen av våre samarbeidspartnere for å stille spørsmål eller utveksle erfaringer over en kopp kaffe. Vi og samarbeidspartnerne våre dekker alle kostnadene for de som ønsker å være med.

Vi ønsker dere lykke til med årets generalforsamlinger. Spesielt ønsker vi alle nye styreledere og styremedlemmer velkommen. Ta gjerne kontakt med oss for en bli-kjent-prat!

Ole Jakob Valla Strandhagen,

adm.dir. MOBO