Heimstevikvegen

2-roms leiligheter

Bøvegen

3-roms

Kolbeingjerdet

3-roms leiligheter

Selvika

2-roms leiligheter