BOMAGASINET


MOBOs medlemsmagasin heter Bomagasinet og utgis fire ganger i året: Vår, sommer, høst og vinter. Magasinet kommer ut i postkassene til alle våre medlemmer. Her finner du mye spennende, interessante og nyttige saker fra MOBO.